ARETÉ REAL - PREDAJ LUKRATÍVNEHO PROJEKTU RIVERWALK GOLF & RESORT, HORNÁ STREDA

Cena:
dohodou
Kraj: Trenčiansky kraj
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Horná Streda
Ulica: Lúka
Kategória: Pozemky
 
Plocha pozemku: 851786 m2
Vodovod: neuvedené
Elektrina: neuvedené
Plyn: neuvedené
Kanalizácia: neuvedené
Dátová prípojka: neuvedené
ID inzerátu: RB484
  

Popis ponúkanej nehnuteľnosti:

Ponúkame Vám na predaj lukratívny projekt RIVERWALK GOLF & RESORT v Hornej strede. Celková plocha pozemku: 851 786 m2.

Projekt disponuje nasledovným:

- pozemky  pre  výstavbu  18-jamkového championship golf course  s  plochou 731 000 m2. Na pozemkoch sa nachádzajú   vzrastlé  porasty (vek  10 -  70 rokov)a pozemky sú jedným z posledných reliktov lužného lesa v meandri rieky Váh.  Z toho vyplýva vysoká   krajinárska   úroveň   pozemkov,  ich priam predurčenosť pre realizáciu golfového rezortu a úspora finančných   prostriedkov na výsadbu nových porastov.

- pozemky  pre  výstavbu  budov s  plochou 123 024 m2. Pozemky sú   napojené príjazdovou komunikáciou  a vstupným podjazdom pod telesom diaľnice priamo na diaľnicu D1 a štátnu cestu II/507 v obci Lúka. 

- vodné  plochy  (rieka  Váh) s plochou cca 150 000 m2,  ktoré  sú integrovanou súčasťou   areálu, zo zákona zostanú však vo vlastníctve Slovenskej republiky.

- celý areál má rozlohu 100 ha a vzhľadom na len tri možné vstupy(most cez obtokový kanál v obci Horná Streda,Brunovce a vstup popod teleso diaľnice z obce Lúka) ho možno ľahko monitorovať a ochrániť z hľadiska bezpečnosti a ochrany majetku a osôb.

- projekt RIVERWALK je integrovaný do územných plánov obcí Horná Streda a Lúka, na území ktorých sa pozemky nachádzajú. Na základe uvedených územných plánov je priamo definované využitie pozemkov pre golfový areál s komplexným zázemím a vybavením.

- projekt RIVERWALK je integrovaný tiež do územného plánu vyššieho územného celku Trenčiansky kraj v zmysle Nariadenia vlády č. 149/1998 Z.z., ako záväzná časť územného plánu VÚC v oblasti rozvoja turizmu a cestovného ruchu. Na základe uvedeného je možné čerpať prostriedky z fondov EÚ.

- sú vydané kladné rozhodnutia príslušných orgánov štátnej správy   k vybudovaniu golfového rezortu.

- je vypracovaný  masterplan (layout) pre  golfové ihriská renomovanou firmou HARRADINE GOLF, ktorá garantuje najvyššiu kvalitu podľa pravidiel USGA.

- sú rozpracované detailované plány jednotlivých golfových dráh.

- sú  vypracované  architektonické  štúdie  jednotlivých objektov   (golf club, apartmánové a rezidenčné objekty, obchodné a obslužné centrum, golfhotel & spa,kongresová časť,   zastavovací plán podľa objektovej sústavy atď.). Autorom je Ing.   arch. Dezider Rakšány, Bratislava.

- v urbanizovanej časti areálu je možné realizovať vrt pre získanie geotermálnej vody na lokálne balneologické účely(predpokladaná hĺbka vrtu cca 2000m).

- takmer všetky pozemky(97%) potrebné  pre  výstavbu  golfového  rezortu sú   vyňaté z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, a tak nie je potrebné zaplatiť žiadne  odvody do štátneho fondu v zmysle Nar.vlády č.376/2008Z.z. (úspora min.5,0 mil 0 €/m2.

- je  vypracovaný  podrobný  polohopisný  a výškopisný geodetický   plán na celý areál v digitálnej i grafickej forme.

- majitelia projektu  majú k dispozícii  depóniu cca 30 000  m3 ornej   pôdy pre skvalitnenie humóznej vrstvy golfových dráh.

- priamo  na  pozemkoch  sa  nachádza  veľké  množstvo násypových   materiálov (štrkopiesky),  ktoré môžu byť  využité pri výstavbe   areálu (násypy, cesty, výroba betónovej zmesi a pod.).

- pozemky   pre   výstavbu   golfových   ihrísk  majú  vynikajúce   geologické  zloženie (štrkové lavice)  z  hľadiska  odvodu   dažďových  vôd.  Z   uvedeného  dôvodu  nie  je  vôbec  potrebné  realizovať drenáž.   Z toho vyplýva veľká úspora investičných prostriedkov.

- golfové  ihriská  budú  zavlažované  z vykopaných zavlažovacích   jazier  s priesakom  spodnej vody(2,0-2,5m pod terénom).  Z uvedeného  dôvodu nie  je   potrebné budovať umelé jazerá s  fóliami. Z toho vyplýva ďalšia   veľká úspora  investičných prostriedkov a  úspora prevádzkových   prostriedkov.

- inžinierske siete  sú uložené buď  priamo na pozemkoch  (vysoké   napätie 110 kV,  resp. 22 kV), alebo v  priamom dosahu (verejný   vodovod, vysokotlakové vedenie plynu, optický  telefónny kábel).   Je  potrebné  vybudovať  len  prípojky jestvujúcich inž. sietí, čistiareň  odpadových vôd a   trafostanicu.

- z meteorologického hľadiska je  budúci golfový areál umiestnený   v pásme zodpovedajúcom podnebiu  severného Talianska s miernymi   zimami,  nízkou bilanciou  snehových zrážok  a s  veľkým počtom   slnečných dní  v roku. Z  uvedeného vyplýva hrateľnosť  ihriska   prakticky po celý rok okrem mesiacov december, január, prípadne február.

Cena: dohodou.

Kontakt: 0911/247 257

www.arete.sk

Maklér:

makler
René Bednarič
+421911247257
rene-ZVNC-arete.sk

Kontakt:

Mám záujem o ďalšie informácie.
Mám záujem o obhliadku nehnuteľnosti.
Navrhujem cenu ... EUR.